4 (49)

Z przygotowanych przez Rafała Bergera wydawnictw wyłania się niezwykły obraz życia i dokonań niestrudzonego badacza dziejów Tatarów i animatora ich społecznego życia. Nie brak tam i karaimskich tropów...

Urodzony w Załukwi pod Haliczem krakowski turkolog i archiwista we wspomnieniach córki.

Wystawa „Karaj jołłary – Karaimskie drogi. Karaimi w dawnej fotografii”, która swą pierwszą odsłonę miała 5 lat temu we Wrocławiu, tej jesieni zawitała do Lublina, by po raz dwunasty zaprezentować się zwiedzającym.

W archiwum Koła Pań Karaimskich w Haliczu zachował się tekst referatu wygłoszonego 24 listopada 1935 r. podczas obchodów 250 rocznicy przybycia z Derażna na Wołyniu uczonego męża Józefa syna Szemuela Ha-Maszbira.

Co ludowe mądrości mówią o wizytach, biesiadach, gościach i gospodarzach?